Witamy serdecznie na stronie projektu sticky icon

„Opracowanie i wdrożenie modelowego programu
praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
„Praktyka Czyni Mistrza”

realizowanego przez Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Konferencja podsumowująca projekt

W piątek, 18 października 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.
Uprzejmie dziękujemy wszystkich zaproszonym gościom, uczestnikom i prelegentom za udział w konferencji. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział w realizacji programu praktyk!

Wkrótce zostanie wydana publikacja: „Poradnik: Model praktyk studenckich w nauczaniu matematyki - Praktyka czyni Mistrza”, która powstała dzięki zaangażowaniu uczestników i realizatorów Projektu.
Publikację będzie można odebrać bezpłatnie w biurze projektu. Do szkół, które wzięły udział w projekcie zostaną one także wysłane pocztą tradycyjną.

Program konferencji kończącej projekt

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji kończącej projekt odbędzie się konferencja kończącą realizację projektu "Modelowy program praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu Praktyka Czyni Mistrza''.

Konferencja odbędzie się 18 października 2013 na Wydziale Fizyki UAM.

Program konferencji:

 • 8:30 – 9:00
  rejestracja uczestników
 • 9:00 – 9:15
  prof. dr hab. Stefan Jurga (kierownik projektu)
  otwarcie konferencji, powitanie gości, omówienie głównych założeń projektu
 • 9:15 – 9:45
  prof. Maria Korcz (Zakład Dydaktyki Matematyki UAM)
  Praktyki zawodowe w integralnej koncepcji kształcenia nauczycieli matematyki
 • 9:45 – 10:00
  dr Stanisław Machowski (Zakład Dydaktyki Matematyki UAM)
  Realizacja projektu „Praktyka Czyni Mistrza”
 • Wyzwania w realizacji integralnej koncepcji kształcenia

 • 10:00 – 11:00
  prof. Michał Szurek (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW)
  Matematyka pingpongowa
 • 11:00 – 11:30
  przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:15
  dr Tomasz Karolak (Zakład Dydaktyki Matematyki UAM)
  O skrajnościach i równowadze w nauczaniu matematyki
 • 12:15 – 12:45
  dr Krzysztof Winnicki (Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu)
  Z klasy do e-klasy, czyli praktyka nowoczesnego nauczania w szkole w dobie Internetu
 • 12:45 – 13:15
  dr Maciej Błaszak (Zakład Epistemologii i Kognitywistyki UAM)
  Mózg matematyczny
 • 13:15 – 14:15
  lunch
 • Istotne elementy efektów projektu w ocenie jego uczestników

 • 14:15 – 14:45
  wystąpienia przedstawicieli nauczycieli
 • 14:45 – 15:00
  wystąpienia przedstawicieli studentów
 • 15:00 – 15:30
  podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapraszamy na konferencję kończącą projekt

W dniu 18 października 2013 odbędzie się konferencja kończącą realizację projektu "Modelowy program praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu Praktyka Czyni Mistrza''. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału, w szczególności przedstawicieli wszystkich szkół, które brały udział w projekcie, studentów, nauczycieli oraz opiekunów praktyk

Podczas konferencji zostaną wreczone certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Bliższe informacje oraz program konferencji dostępny będzie wkrótce na naszej stronie .

Program VI Warsztatów Szkoleniowych

Uprzejmie informujemy, że szóste specjalistyczne warsztaty dla studentów oraz opiekunów praktyk w ramach naszego projektu odbędą się w dniach 22-26 marca 2013 w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym OSK Kiekrz w Poznaniu-Kiekrzu (ul. Nad Jeziorem 105).

W załączonym pliku znajduje się szczegółowy program warsztatów.

Ostatnie warsztaty w ramach projektu

Uprzejmie informujemy, że ostatnie warsztaty w ramach Projektu odbędą się w dniach 22-26 marca 2013 r. Szczegółowe informacje o miejscu warsztatów oraz programie dostępne będą wkrótce.

Subskrybuj kanał RSS

Subskrybuje zawartość